Snakk om økonomi

Snakk om økonomi er undervisningsmateriell til bruk på ungdomstrinnene og i den videregående skolen. Materiellet er utviklet av kreditthåndteringsselskapet Lowell Norge og kan lastes ned gratis fra denne siden.

Presentasjon og film

Powerpoint-presentasjonen inneholder 26 sider og begynner med en introduksjonsfilm som varer i to minutter. Presentasjonen inneholder blant annet fakta om problematisk gjeld og de vanligste årsakene til at en kan pådra seg dette. Den går også gjennom andre økonomiske begreper som forbrukslån, kreditt og rente.
Intranet Image format (11)
Education4

Spørsmål om økonomi

Elevene tildeles et "spørreskjema" som inneholder spørsmål om kreditt, netthandel og forbruk. Aktiviteten kan brukes som en innledende øvelse for å få elevene til å reflektere over egen privatøkonomi, og for å avdekke ord og begreper som er ukjente for dem. 

Samtalekort

Kortene inneholder spørsmål om kreditt, netthandel og forbruk og kan brukes for å hjelpe i gang diskusjoner om økonomi i små grupper på 2 til 3 personer.

Education6

Film

"Snakk om økonomi" 

Varighet: 2 minutter.